Trenažiera rāmis 

Trenažiera rāmim ir jābūt pietiekoši  izturīgam un stabilam, lai droši turētu lietotāja svaru, slodzi un kustības veiktu viegli un ērti. Noteikti jāievēro trenažiera ražotāja ieteiktais maksimālais lietotāja svars, eksplotācojas laiks.

Trenažieru parametrs – Pretestība 

Latvijā visbiežāk ir  trenažieru modeļi kuros biežāk sastopama divu veidu pretestības sistēma: magnētisko un jostas (mehāniska). Magnētiskā pretestība ir ar vienmērīgu pretestību un tai ir vairāki pretestības līmeņi. Mehānisko pretestību šobrīd lieto llētajos trenažieros.